Meny Stäng

Utbildningar detaljvy

« Bakåt

ADR Klass 7, Repetition


Kursbeskrivning

För att få transportera farligt gods som är klassificerat som radioaktiva, Klass 7, måste föraren delta i, och avlägga godkänt prov för, Specialkurs för transport av radioaktiva ämnen. Kursen tar bland annat upp; speciella faror avseende joniserande strålning, särskilda förpackningskrav, samlastning och särskilda åtgärder vid olycka. Kurslängden är en (1) dag för såväl ny behörighet som repetitionsutbildning.

Förkunskaper

För repetitionskurs Klass 7 (radioaktiva ämnen och föremål) krävs att kursdeltagaren:
- Innehar ett giltigt ADR-intyg för  Klass 7, och
- I samband med specialkursen går ADR Grundkurs Repetition 

Pris

Deltagarpris, normal - 1 dag 1 750 SEK exkl. moms / 2 188 SEK inkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen