Meny Stäng

Utbildningar

Kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Kompetenskrav för vakt eller lots vid vägarbete.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
3 dagar
Denna kurs är förberedande för de som ska avlägga prov hos Trafikverket för SIK-certifiering
Inga kommande tillfällen
3 dagar
Denna kurs är förberedande för de som ska avlägga prov hos Trafikverket för SIK-certifiering
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Utbildningar i ESA 14 - ElsäkerhetsanvisningarLär dig förebygga elfara genom tillämpning av energibranchens elsäkerhetsanvisningar ESA 14.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Verksamheter som transporterar, lastar, lossar eller överlämnar farligt gods till någon annan för transport, ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs.Därutöver har säkerhetsrådgivaren särskilt ansvar för bl.a. olycksrapportering och att upprätta en årsrapport om verksamheten rörande farligt gods.
Inga kommande tillfällen
Kurs för den som behöver kompetens och utbildningsintyg för fordonsmonterad kran under 18 t/m eller timmerkran.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kurs för dig som behöver kompetens och utbildningsintyg för fordonsmonterad kran över 18 ton/m. Denna kurs ger automatiskt behörighet för fordonsmonterad kran under 18 ton/m och timmerkranar.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kurs för dig som behöver kompetens och utbildningsintyg för godshantering med hjullastare.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
Utbildning avsedd för personal som förbereder och avsänder farligt gods med Lufttransport enligt kap 11.4 i Transportstyrelsens dokument Kompetensbaserad utbildning om hantering av farligt gods inom luftfarten.Kursen lämpar sig även för de som behöver utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR/RID och där flygtransport ingår som en del i transportkedjan.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Kursen vänder sig till alla som använder - eller kan komma att använda - mobila arbetsplattformar/skylift. Deltagarna lär sig använda mobila arbetsplattformar effektivt och utan att sätta säkerheten på spel. Därmed ökar användarnas produktivitet, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som återkommande redan använder röjsågen i arbetet eller på fritiden, det vill säga självverksamma skogsägare, entreprenörer, skogsarbetare, parkarbetare, linjearbetare med flera. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (deltagaren får dock inte arbeta självständigt med röjsågen innan han fyllt 18 år).Mer information kommer!
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som återkommande redan använder röjsågen i arbetet eller på fritiden, det vill säga självverksamma skogsägare, entreprenörer, skogsarbetare, parkarbetare, linjearbetare med flera. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (deltagaren får dock inte arbeta självständigt med röjsågen innan han fyllt 18 år). Förkunskapskrav är Röjsågskörkort nivå RA.Mer information kommer!
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Utbildningen innehåller bland annat allmänna säkerhetsbestämmelser, skyddsutrustning, vård och skötsel av utrustning samt grundläggande arbetsteknik.Utbildningen vänder sig i första hand till dig som återkommande redan använder röjsågen i arbetet eller på fritiden, det vill säga självverksamma skogsägare, entreprenörer, skogsarbetare, parkarbetare, linjearbetare med flera. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (deltagaren får dock inte arbeta självständigt med röjsågen innan han fyllt 18 år).Mer information kommer!
Inga kommande tillfällen
3 dagar
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden, som till exempel skogsägare, skogsarbetare eller entreprenörer. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen innan du fyllt 18 år).Mer information kommer!
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden, som till exempel skogsägare, skogsarbetare eller entreprenörer. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen innan du fyllt 18 år). Förkunskapskrav är Motorsågskörkort nivå A.Mer information kommer!
Inga kommande tillfällen
3 dagar
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan använder motorsågen återkommande i arbetet eller på fritiden, som till exempel skogsägare, skogsarbetare eller entreprenörer. För att delta i utbildningen ska du ha fyllt 16 år (du får dock inte arbeta självständigt med motorsågen innan du fyllt 18 år).Mer information kommer!
Inga kommande tillfällen
4 dagar
Utbildning avsedd för personal som förbereder och avsänder farligt gods med Sjötransport enligt IMDG-koden.Kursen lämpar sig även för de som behöver utbildning enligt kapitel 1.3 i ADR/RID och där sjötransport ingår som en del i transportkedjan.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursen hjälper deltagaren att arbeta snabbare med större säkerhet. Utbildningen består av både en webbaserad del och en lärarledd del.
Inga kommande tillfällen
3 dagar
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Inga kommande tillfällen
3 dagar
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Inga kommande tillfällen
1 dag
Repetitionskurs för förare som transporterar farligt gods i fasta eller avmonterbara tankar, tankcontainrar större än 3 m3 eller i batterifordon.OBS! Det är Grundintyget som styr behörighetens giltighetstid. OBS!
Inga kommande tillfällen
1 dag
Specialkurs för förare som transporterar farligt gods klassificerat som radioaktiva ämnen i ADR Klass 7.OBS! Det är Grundintyget som styr behörighetens giltighetstid. OBS!
Inga kommande tillfällen
1 dag
Grundutbildningen måste alla förare av fordon som yrkesmässigt transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd” genomgå.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Kursen riktar sig till den som innehar ett giltigt ADR-intyg och behöver förlänga sin behörighet. Kursen måste vara avslutad innan giltigheten på nuvarande intyg upphör att gälla.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Repetitionskurs för förare som transporterar farligt gods klassificerat som explosiva ämnen i ADR Klass 1 och som behöver förlänga sin behörighet.OBS! Det är Grundintyget som styr behörighetens giltighetstid. OBS!
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursen riktar sig till den som innehar ett giltigt ADR-intyg och behöver förlänga sin behörighet. Kursen måste vara avslutad innan giltigheten på nuvarande intyg upphör att gälla.
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Repetitionskurs för förare som transporterar farligt gods klassificerat som radioaktiva ämnen i ADR Klass 7 och som behöver förlänga sin behörighet.OBS! Det är Grundintyget som styr behörighetens giltighetstid. OBS!
Inga kommande tillfällen
1 dag
Specialkurs för förare som transporterar farligt gods klassificerat som explosiva ämnen i ADR Klass 1.OBS! Det är Grundintyget som styr behörighetens giltighetstid. OBS!
Inga kommande tillfällen
1 dag
Specialkurs för förare som transporterar farligt gods i fasta eller avmonterbara tankar, tankcontainrar större än 3 m3 eller i batterifordon.OBS! Det är Grundintyget som styr behörighetens giltighetstid. OBS!
Inga kommande tillfällen
2 dagar
Grundutbildningen måste alla förare av fordon som yrkesmässigt transporterar farligt gods över ”Värdeberäknad mängd” genomgå.
Inga kommande tillfällen
3 dagar
ADR-utbildning enligt kapitel 1.3 i MBS:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR/ADR-s, krävs för de personer som är inblandade i transport av farligt gods, men som inte har krav på förarintyg.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursen ska upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Under fem sammanhängande dagar genomförs samtliga delkurser för YKB-fortbildning.
Inga kommande tillfällen
5 dagar
Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursen ska upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning.
Inga kommande tillfällen
1 dag
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv.
Inga kommande tillfällen
1 dag