Meny Stäng

Utbildningar detaljvy

« Bakåt

ADR Klass 7


Kursbeskrivning

För att få transportera farligt gods som är klassificerat som radioaktiva, Klass 7, måste föraren delta i, och avlägga godkänt prov för, Specialkurs för transport av radioaktiva ämnen. Kursen tar bland annat upp; speciella faror avseende joniserande strålning, särskilda förpackningskrav, samlastning och särskilda åtgärder vid olycka. Kurslängden är en (1) dag för såväl ny behörighet som repetitionsutbildning.

Förkunskaper

För specialkurs Klass 7 (radioaktiva ämnen och föremål) krävs att kursdeltagaren antingen:
- Innehar ett giltigt ADR-intyg för annan transport än tank (s.k. styckegods) som ska kompletteras med Klass 7, eller
- I samband med specialkursen går ADR Grundkurs för ny behörighet eller ADR Grundkurs Repetition 

Pris

Deltagarpris, helg - 1 dag 1 650 SEK exkl moms / 2 063 SEK inkl moms
Deltagarpris, normal - 1 dag 1 350 SEK exkl moms / 1 688 SEK inkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen