Meny Stäng

Utbildningar detaljvy

« Bakåt

APV - Steg 2.2 (Nivå 3A)


Kursbeskrivning

Nivå 3A avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Förhandskrav: kompetens enligt Nivå 2. Nivå 3A-utbildningen ska efter godkänt kunskapstest ge behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå 3A. Den som har kompetens enligt nivå 3A får benämnas utmärknings-ansvarig. Trafikverkets bedömning är att det krävs en lärarledd utbildning på minst 16 timmar för att rätt kompetens ska uppnås. Utbildningen ska anpassas efter regionala förutsättningar, till särskilda objekt eller till vissa yrkeskategorier, samt till varje individs personliga behov.

Förkunskaper

Kräver utbildning Nivå 1 och Nivå 2

Citat

Kursen uppfyller kraven enligt:

  • Trafikverkets beslut TRVK APV, 2012:86
  • IFS 2009:4

Inga tillgängliga datum för den valda kursen