Meny Stäng

Om

Information om STUKAB, Svensk Transport- och Utbildningskonsult AB.

STUKAB är ett företag som jobbar med att öka säkerheten och riskmedvetandet hos våra kunder. Vi anser att det bästa sättet att förebygga olyckor och incidenter är att informera och utbilda för att personalen och företagsledningen ska vara medveten om risker och hur man bäst förebygger dessa.

STUKAB ägs och drivs till 100% av Tom Abrahamsson. Tom är bördig från Östersund och bor i Lit, 22 km NO om Östersund.

För närvarande har företaget inga andra anställda än Tom, utan anlitar underentreprenörer för de utbildningar där han inte har lärarbehörighet/-kompetens själv. På sikt är visionen däremot att STUKAB ska kunna sysselsätta några personer inom utbildningsverksamheten.

 

Intyg mm

SR-intyg Tom Abrahamsson 20120615

Tillstånd att bedriva YKB-fortbildning, Godstransporter

Tillstånd att bedriva ADR-utb