Meny Stäng

Utbildningar detaljvy

« Bakåt

ADR Kap 1.3


Kursbeskrivning

ADR-utbildning enligt kapitel 1.3 i MBS:s föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR/ADR-s, krävs för de personer som är inblandade i transport av farligt gods, men som inte har krav på förarintyg. Utbildningens omfattning beror på kursdeltagarens arbets- och ansvarsområde. Utbildningen ska minst innehålla tre delar; • Allmän utbildning (allmänna villkor för transport av farligt gods), • Funktionsspecifik utbildning (utbildning om de regler som berör kursdeltagarens uppgifter och ansvar), • Säkerhetsutbildning (utbildning om risker med farligt gods, hantering av farligt gods och vilka nödåtgärder som ska vidtas vid olycka eller tillbud). Efter utbildningen erhålls ett intyg som beskriver utbildningens omfattning. Arbetsgivaren ska arkivera en detaljerad beskrivning av utbildningen, inklusive repetitionsutbildningar, i fem år.

Citat

Kursinnehåll:
Allmänna bestämmelserKlassificering och risker
FörpackningarFörpackningskoder
Transportbestämmelser Skyddsutrustning
SkyddsplanerTransportskydd
Värdeberäknad mängd
Övriga undantag
Farligt gods som avfall Avfallsförordningen

Pris

Deltagarpris, normal - 1 dag 600 SEK exkl. moms / 750 SEK inkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen