Meny Stäng

Utbildningar detaljvy

« Bakåt

ADR Klass 1, Repetition


Kursbeskrivning

För att få transportera farligt gods som är klassificerat som explosiva ämnen, Klass 1 , måste föraren delta i, och avlägga godkänt prov för, Specialkurs för transport av explosiva ämnen. Kursen tar bland annat upp; klassificeringen av explosiva ämnen, särskilda förpackningskrav, särskilda risker och faror med explosiva ämnen samt märkning och etikettering av kollin och fordon. Kurslängden är en (1) dag för såväl ny behörighet som repetitionsutbildning.

Förkunskaper

För repetitionskurs Klass 1 (explosiva ämnen och föremål) krävs att kursdeltagaren:
- Innehar ett giltigt ADR-intyg för  Klass 1, och
- I samband med specialkursen går ADR Grundkurs Repetition 

Pris

Deltagarpris, normal - 1 dag 1 750 SEK exkl. moms / 2 188 SEK inkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen