Meny Stäng

Utbildningar detaljvy

« Bakåt

Heta Arbeten


Kursbeskrivning

Nya Heta Arbeten har ett nyskrivet utbildningsmaterial anpassat för en modern arbetsmarknad. Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del. Teorin omfattar: säkerhetsregler, brandkunskap, organisation på tillfällig arbetsplats.

Praktiken innefattar en släckningsövning.

Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.

Målgrupp

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken. De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare.  Innan Heta Arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.

Tid

1 dag, 08:00 - 16:00

Pris

Heta Arbeten, Vardag 3 200 SEK exkl. moms / 4 000 SEK inkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen