Meny Stäng

Utbildningar detaljvy

« Bakåt

IMDG Avsändarutbildning


Kursbeskrivning

För den som ska arbeta med att förbereda farligt gods i förpackningar, tankar och containrar samt dokument för farligt gods för sjötransport så ställs det krav på utbildning både i såväl IMDG-koden som i ADR. För en ren sjötransport så skall utbildningen ske enligt IMDG-koden och för en transport där väg och sjö ingår så kan utbildningen ske enligt kapitel 1.3 i ADR, där det bl.a. framgår att om det ingår flera transportslag i transporten så skall utbildningen omfatta reglerna för samtliga inblandade transportslag.

Kursens mål

Målet med kursen är att deltagaren skall uppfylla de bestämmelser för farligt gods som ställs på den roll som kursdeltagaren har.

Citat

Kursinnehåll:
Allmänna bestämmelserKlassificering och risker
FörpackningarFörpackningskoder
Transportbestämmelser Skyddsutrustning
SkyddsplanerTransportskydd
Värdeberäknad mängd
Övriga undantag
Begränsad mängdReducerad mängd
Dokumentationskrav
Inga tillgängliga datum för den valda kursen