Meny Stäng

Utbildningar detaljvy

« Bakåt

Röjsåg, RA+RB


Kursbeskrivning

tbildningen ger dig praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid enklare röjningsarbeten som till exempel arbete med grästrimmer och röjning av sly (under två meter) samt ungskogs-/underväxtröjning (över två meter).
Inga tillgängliga datum för den valda kursen